techtrans.dk

Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel står bag techtrans.dk.

Teknologioverførsel er samarbejder mellem den offentlige forskningsverden og det private erhvervsliv.

kommercialisering

Målet med teknologioverførsel er at få forskningsresultater, ny viden og kommercielle forretningsmuligheder til at spille sammen.

Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2013

Om kommercialisering

 

 

Videnudveksling med samfundet

Danske Universiteters arbejdsgruppe om innovation og teknologioverførsel (Innotech) har udsendt en ny rapport, som giver et indblik i universiteternes vidensamarbejde med det omgivende samfund.

Rapporten redegør for flere forskellige aspekter af videnudveksling, fx forskning og udvikling med eksterne parter, teknologioverførsel samt studenterrettede videnudvekslingsaktiviteter. Teksten ledsages af statistik og relevante cases.

 
Brugerundersøgelsen af private virksomheders brug af danske universiteter

techtrans.dk

Et åbent forum for alle, der søger information om kommercialiseringssamarbejdet mellem offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder.