DTU Space

Teknologichef
Flemming Hansen
Tlf.: 35 32 57 12
E-mail: fh@remove-this.space.dtu.dk

adresse

DTU Space
Institut for Rumforskning og -teknologi
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø

hjemmeside

www.space.dtu.dk